Saskia Pronk-Tiethoff

Dr. Saskia Pronk-Tiethoff is een taalwetenschapper, die gespecialiseerd is in de Slavische talen, en met name Kroatisch. Het Kroatisch behoort (net als bijvoorbeeld Servisch, Bosnisch, Pools en Russisch) tot de Slavische taalfamilie. Saskia schreef een proefschrift over de vroegste, middeleeuwse contacten tussen sprekers van Slavische en Germaanse talen.

Saskia heeft vijf jaar in de mooie Kroatische hoofdstad Zagreb gewoond. Daar werkte zij als onderzoeker bij het Instituut voor de Kroatische taal(kunde) en het Kerkslavisch instituut.

Als docent werkt zij momenteel aan de Universiteit Leiden, waar zij onder andere de cursussen Kroatisch bij het Academisch Talencentrum verzorgt. Daarnaast heeft zij als vertaler gewerkt bij de Kroatische ambassade in Den Haag.

Opdrachtgevers voor cursussen en vertalingen zijn onder andere:

  • Ambassade van de Republiek Kroatië
  • Openbaar Ministerie Oost-Brabant
  • Stichting KroNland
  • Eastern Neighbours Film Festival
  • Academisch Talencentrum, Universiteit Leiden