In deze online cursus krijgen de cursisten een stevige basis van het Kroatisch. Luisteren en (durven!) spreken spelen een belangrijke rol in de lessen.  Een online taalcursus heeft allerlei voordelen: u volgt de cursus met een kleine groep medecursisten, maar wel gemakkelijk vanuit uw eigen huis.

U maakt kennis met de basis van het Kroatisch en de Kroatische cultuur. In de cursus leert u onder meer uitspraak, kennismaken, tellen, kleuren, boodschappen doen, iets bestellen in bar en/of restaurant en iets vertellen over uzelf en uw familie.

De ingewikkelde grammatica van het Kroatisch wordt stap-voor-stap geïntroduceerd. De docent maakt gebruik van gevarieerde werkvormen. Luistervaardigheid wordt bijvoorbeeld geoefend aan de hand van liedjes en andere audiofragmenten.

Vanwege de overeenkomsten tussen Kroatisch, Bosnisch en Servisch is deze cursus (met wat aanpassingen) ook geschikt voor mensen die Bosnisch of Servisch willen leren.

Aanbod voorjaar 2022:

Kroatisch voor beginners 2:

De vervolgcursus Kroatisch voor beginners 2 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Kroatisch voor beginners 1 hebben gevolgd of al enige kennis van het Kroatisch hebben. We behandelen onder andere de volgende onderwerpen in de cursus: boodschappen doen, kleren kopen, bestellen in een restaurant, vertellen over jezelf/familie/hobby’s. We verdiepen de kennis van de grammatica en oefenen uitgebreid met praktische conversatie. Startdatum: 7 maart 2022

Kroatisch 3:

We behandelen in de cursus onder andere de volgende onderwerpen: twee nieuwe naamvallen (de datief en de locatief) en twee nieuwe werkwoordstijden (de verleden tijd en de toekomende tijd). Daarnaast lezen we een Kroatisch boekje op A1-niveau en oefenen we uitgebreid met praktische conversatie. De vervolgcursus Kroatisch 3 is bedoeld voor mensen die de cursus Kroatisch voor beginners 2 hebben gevolgd of al enige kennis van het Kroatisch hebben. Startdatum 16 maart 2022

Lesboeken:

Praktische informatie:

  • Alle cursussen bestaan uit 14 online lessen van anderhalf uur. De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat krijgen de cursisten een certificaat.
  • De cursussen zijn online via Zoom.
  • Het minimum aantal deelnemers is 5.
  • Cursisten moeten rekening houden met 2-3 uur huiswerk per week.

Kosten:

  • De kosten zijn €325,- per persoon (exclusief cursusboeken).
  • 10% ‘gezinskorting’ bij aanmelding van meerdere mensen uit hetzelfde huishouden.
  • 15% korting voor mensen die de vakantiecursus Kroatisch hebben gevolgd.

Inschrijven:

Wilt u zich (vrijblijvend) inschrijven voor de eerstvolgende cursus Kroatisch voor beginners 1 (startdatum september 2022)? Vul dan het inschrijfformulier in.

Kroatisch voor beginners 2: Vul dit formulier in.

Kroatisch 3: Vul dit inschrijfformulier in.

Kent u Kroatisch en wilt u de taal op een hoger niveau leren? Vul dan (vrijblijvend) dit formulier in.

Neem voor meer informatie contact op met de docent.